logo

Konzollë Aplikacioni

Një aplikacion konsol është një program kompjuterik i projektuar për t'u përdorur nëpërmjet një ndërfaqe kompjuteri vetëm me tekst, siç është një terminal teksti, ndërfaqja e linjës së komandës së disa sistemeve operative (Unix, DOS, etj.) ose e bazuar në tekst. ndërfaqja e përfshirë me shumicën e sistemeve operative të ndërfaqes grafike të përdoruesit (GUI), të tilla si Windows Console në Microsoft Windows, Terminal në macOS dhe xterm në Unix.


Bots

Një bot (një pseudonim i zakonshëm për robotin e softuerit) është një mjet i automatizuar që kryen detyra të përsëritura dhe të zakonshme për të mirëmbajtur 57,545,919 faqet e Wikipedia-s angleze. Bots janë në gjendje të bëjnë modifikime shumë shpejt, por mund të prishin Wikipedia-n nëse ato janë projektuar ose funksionuar gabimisht. Për këto arsye, është zhvilluar një politikë bot.

Automated Application

Një bot (një pseudonim i zakonshëm për robotin e softuerit) është një mjet i automatizuar që kryen detyra të përsëritura dhe të zakonshme për të mirëmbajtur 57,545,919 faqet e Wikipedia-s angleze. Bots janë në gjendje të bëjnë modifikime shumë shpejt, por mund të prishin Wikipedia-n nëse ato janë projektuar ose funksionuar gabimisht. Për këto arsye, është zhvilluar një politikë bot.