logo

Cloud

Ne ofrojmë shërbime të publikimit dhe mirëmbajtjes për faqet e internetit, aplikacionet në ueb, API ueb shërbimet, bazat e të dhënave dhe sistemet e dokumenteve. Ne ofrojmë çdo lloj shërbimi cloud, duke përfshirë Infrastrukturën si Shërbim (IaaS), Platformën si Shërbim (PaaS) dhe Softuerin si Shërbim (SaaS). Qendrat e të dhënave dhe asetet tona janë të shpërndara gjeografikisht në Gjermani, SHBA dhe Kosovë, duke siguruar nivelin më të lartë të disponueshmërisë dhe besueshmërisë për të dhënat dhe aplikacionet e klientëve tanë.

IaaS (Infrastruktura si shërbim)

 • Infrastruktura e Server-eve
  • Instalimi i infrastruktures se servereve fizik
  • Instalimi i infrastriktures se servereve virtual
  • Konfigurimi i infrastruktures se servereve fizik
  • Konfigurimi i infrastruktures se servereve virtual
  • Mirembajtja e infrastruktures se servereve fizik
  • Mirembajtja e infrastruktures se servereve virtual
 • Infrastruktura e Rrjetave Kompjuterike
  • Instalim i infrastruktures se rrjetes
  • Konfigurimi i infrastruktures se rrjetes
  • Mirembajtja e infrastruktures se rrjetes
 • Infrastruktura e Deponuesve Qendror
  • Instalim i infrastruktures se sistemit te deponuesve (storage)
  • Konfigurimi i infrastruktures se sistemit te deponuesve (storage)
  • Mirembajtja e infrastruktures se sistemit te deponuesve (storage)
 • Infrastruktura e Pajisjeve Fundore.
  • Instalim i infrastruktures se sistemit te klienteve fundore (end user – Workstation, PC, Laptop, Printer, Scanner, Centralized and Separated Multifunction Photocopy Devices, etc )
  • Konfigurimi i infrastruktures se sistemit te klienteve fundore (end user – Workstation, PC, Laptop, Printer, Scanner, Centralized and Separated Multifunction Photocopy Devices, etc )
  • Mirembajtja e infrastruktures se sistemit te klienteve fundore (end user – Workstation, PC, Laptop, Printer, Scanner, Centralized and Separated Multifunction Photocopy Devices, etc )
 • Infrastruktura e Sistemeve te sigurise
  • Instalim i infrastruktures se sistemeve te kamerave te sigurise (Security Camera Systems)
  • Konfigurimi i infrastruktures se sistemeve te kamerave te sigurise (Security Camera Systems)
  • Mirembajtja e infrastruktures se sistemeve te kamerave te sigurise (Security Camera Systems)

PaaS (Platforma si shërbim)

 • VPS (Server privat virtual)
 • Baza e të dhënave SQL Server